Klædeboe Gårdlaug

Det er vores opgave at sørge for, at gården holdes pænt og er til glæde og nytte for alle beboere. Det betyder:
at reparationer, forandringer og generel vedligeholdelse varetages af bestyrelsen. Beboerne er altid velkommen til at kontakte gårdlaugets formand ang. spørgsmål og forslag.

Storskrald

Kalender og max. højde 1.5 meter

Vi har alle glæde af et storskraldskur, og for at det fortsætter nogenlunde gnidningsfrit, så kræver det, at den enkelte beboer overholder reglerne for, hvad der kan sættes til storskrald og hvad man selv skal køre på genbrugspladsen.

En kalender som viser, hvornår storskrald og hvilken slags skrald bliver afhentet, er hængt op på skuret. Bemærk den øvrige afmærkning ang. elektronik etc. Der er en grund til, at de er sat op. Max. højden på storskrald er 1.5 meter, ellers må skraldemændene ikke tage det med.

Københavns Kommunes hjemmeside:

Nem affaldsservice - kommunens betegnelse :-)

 

Ja, nogle ting skal man selv køre på genbrugspladsen

Byggeaffald, toiletter og håndvaske har man selv ansvar for at køre på genbrugspladsen. Man kan lave et opslag og høre, om andre har lyst til at dele en bil til genbrugspladsen. Når der ikke er plads til ens komfur eller andet storskrald, så kører man selv på genbrugspladsen, eller venter til næste gang.

Der er en tendens til, at tankegangen: Hvis jeg bare sætter det her, så er der nok "nogen" som rydder op efter mig, hersker i perioder. Det er alt fra byggeaffald til en fritstående knækket glasrude, sidstenævnte endte heldigvis ikke i kontakt med små fingre.

Beboerne i hjørnet med skuret har allerede i mange år måtte leve med at skulle se på storskrald og er nu, da skuret er udvidet, blevet fri for at skulle se på det. Vær opmærksom på, at det samme hjørne har "fornøjelse" af skraldefolkene og andet trafik gennem porten.

Som billedet viser, er det ikke alle som evner at smide skrald i de rigtige containere og på de rigtige tidspunkter.

Ordensregler for gården

 1. Fællesanlægget må benyttes af alle ejendommens beboere.
 2. Fællesanlægget er privat, og personer, der ikke er bosat i eller beskæftiget af de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.
 3. Alle gennemgange skal holdes aflåste. Gennemgangen i Holsteinsgade 32 er fælles for hele karreen. Døren skal holdes aflåst, således at kun beboerne har adgang til anlægget. Døren må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at hindre dørens lukning. Nøgler til døren må ikke overdrages til uvedkommende.
 4. Legepladsen må benyttes af alle karreens børn, og større børn må ikke ved voldsom leg hindre de mindre børns benyttelse af legepladsen. Boldspil er ikke tilladt. Støjende aktiviteter i gården skal ophøre senest kl. 21.00.
 5. Legetøj, der af børnene er medbragt på opholdsarealet (f.eks. dukkevogne, legecykler, løbehjul etc.) må ikke efterlades i gårde, men skal af de pågældende eller deres familier fjernes ved legens ophør.
 6. Leg og ophold i renovationsrummet og gennemgang er ikke tilladt.
 7. Hærværk på det værende fællesmateriel på opholdsarealet, f.eks. planter, borde, bænke samt legeredskaber medfører erstatningspligt.
 8. Der må ikke henstilles storskrald af nogen art i gården. Storskrald skal stilles ind i storskraldskuret.
 9. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Kan tiltrække rotter.
 10. Hunde må ikke luftes, eller medtages under ophold i gården. Hunde skal under kortvarig passage gennem gården altid føres i kort snor.
 11. Tørring af tøj samt luftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.
 12. Parkering af cykler, knallerter og motorcykler i fællesgården og i fællesgennemgangen er forbudt.
 13. Cykel- og knallertkørsel i gården er forbudt, og knallerter må ikke startes i gård eller gennemgang. Brug af legecykler omfattes ikke af forbuddet. Fejemaskine må ikke benyttes i gården før kl. 07.00.
 14. Afspilning af musik må ikke være til gene for andre beboere.
 15. Beboeren og dennes husstand er pligtig til at efterkomme enhver anvisning fra gårdlaugets bestyrelse.
 16. Overtrædelse af dette ordensreglement har samme retsvirkning, uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker. Gentagne overtrædelser af ordensreglerne kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser, eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter. Vedrørende ordensreglementet for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

Vedtægter

Vedtægter for Klædebo Gårdlaug
Kopi af årsregnskaber mailes ved forespørgsel.

Referater

Referat 2013
Referat 2014
Referat 2015
Referat 2016
Referat 2017

Kontakt

Ejerkreds

Klædeboe Gårdlaug udgøres af en ejerkreds som består af 3 andelsforeninger:

 • A/B Lipkesgade30/Holsteinsgade 30
 • A/B Holsteinsgade 32-34
 • A/B Willemoesgade 53-57
 • og 2 ejendomsselskaber:
 • Chr.Schou Ejendomme: Lipkesgade 26 & 28
 • City Apartment: Willemoesgade 51
 • Spørgsmål stilles, som udgangspunkt, til sin egen forenings medlem/kontaktperson, da det er lettest for arbejdsgangen. Når det er sagt, er beboerne naturligvis velkomne til at kontakte gårdlaugets formand med spørgsmål/forslag.

  Bestyrelsen består af:
  Kenni Havsholm, formand
  Email: Kkh@weilbach.dk
  3059 0095
  A/B Willemoesgade 53-57

  Bent Jessen, kasserer
  Email: xpas2r@gmail.com
  4098 8140
  A/B Lipkesgade30/Holsteinsgade 30

  Bo Gert Nielsen
  Email: bo.gert.nielsen@gmail.com
  2840 2015
  A/B Holsteinsgade 32-34